Kursy Dla Fizjoterapeutów

Kursy dla fizjoterapeutów są przeznaczone także dla studentów fizjoterapii, trenerów, sportowców, a także masażystów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o najskuteczniejsze techniki terapii tkanek miękkich, takie jak:

  • mięśniowo-powięziowy masaż głęboki
  • masaż poprzeczny i funkcyjny
  • terapia i rozpoznawanie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
  • techniki masażu w sporcie
  • masaż izometryczny
  • kinesiologytaping
  • masaż Shantala

Możliwe jest również odbycie szkolenia indywidualnego, które jest nastawione na sprecyzowane potrzeby kursanta. Na tego rodzaju kursie osoba ucząca się sama decyduje o zakresie materiału i metodach jakie chce poznać oraz o czasie trwania kursu. Trener w pełni poświęca uwagę osobie szkolonej i dostosowuje metody całkowicie do potrzeb kursanta. Dzięki temu osoba szkolona może uczyć się we własnym tempie nauki i zakresie. Ponadto na szkolenie można przyjechać z osobą towarzyszącą, która nauczy się tych samych technik bezpłatnie. Po zakończeniu kursu zarówno kursant, jak i jego osoba towarzysząca otrzymają międzynarodowe zaświadczenie MEN, materiały szkoleniowe, możliwość nielimitowanych bezpłatnych powtórek kursu. Na czas trwania kursy zapewniamy zakwaterowanie.

Kurs dla fizjoterapeutów może być również zorganizowany dla grup studenckich lub pracowniczych (szkolenie może odbyć się w miejscu pracy). W grupach, które liczą ponad 5 osób, organizator grupy odbywa kurs bezpłatnie.