Dofinansowanie

Dobrze wiemy, jak rozwój zawodowy i samokształcenie są ważne w dzisiejszych czasach. Dlatego naszą ofertę staramy się kierować do jak najszerszego grona. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy dofinansowywać nasze kursy masażu. Dzięki temu każdy będzie mógł spełnić swoje ambicje i poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Kursy dofinansowane są przeznaczone dla osób, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Takie osoby mogą się ubiegać o całkowite pokrycie kosztów (Urzędy finansują do 100% szkolenia) nie tylko kursów, ale także wyposażenia swojego gabinetu.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach programów EFS Kapitał Ludzki dla urzędów i fundacji. Szkolimy również osoby niepełnosprawne, niedowidzące, głuchonieme, amazonki oraz osoby starsze.

Staramy się o dofinansowania szkoleń tygodniowych lub dwutygodniowych. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek, który jest rozpatrywany przez Urząd Pracy. Pomagamy we wszystkich formalnościach, aby otrzymać dokładną instrukcję wypełnienia wniosku, należy wysłać do nas e-mail z takimi informacjami jak:
dane osobowe – imię i nazwisko, telefon kontaktowy
nazwę Urzędu Pracy

Od momentu złożenia wsniosku Urząd ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat MEN, uprawniajacy do prowadzenia własnego gabinetu masażu w UE, przenośny stół do masażu oraz możliwość nielimitowanych powtórek szkolenia bezpłatnie. Zakwaterowanie na szkoleniu jest także bezpłatne.

Posiadamy Wpis do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.30/00278/2009

Współpracujemy z:

 • Urzędami Pracy w całej Polsce,
 • Powiatowymi Urzędami Pracy,
 • Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Fundacjami Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Fundacjami Promocji Zatrudnienia,
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Wojskowymi Biurami Emerytalnymi,
 • Gminnymi Centrami Informacji,
 • Domami Pomocy Społecznej,
 • Urzędami Gmin i Powiatów,
 • Prywatnymi firmami i spółkami.

Referencje